Hjullager
Stark Professional Line hjulnavlager: optimerar din fordonsdrift
  • Modern utrustning och hållbara stållegeringar som väger lite används för att tillverka Stark Professional Line hjulnavlager som gör det möjligt att utesluta risken för att komponenterna överhettas, minska kontaktfriktionen mellan lagrens element, minska komponentens vikt, minska vibrationsnivån.
  • Särskilda kromlegeringar och superstarkt stål används för att tillverka Stark Professional Line hjulnavlager vilket gör dem hållbara som komponenter. Komponenterna tål temperaturförändringar och andra externa påverkningar bra.
  • Komponentens design klarar av att fördela belastningen jämnt över lagrets ytor vilket förhindrar deformation och tidiga skador på elementet.
  • För att skydda metallytan mot korrosion så täcks Stark Professional Line hjulnavlager med mineralolja. Lagren paketeras sedan i specialförpackningar som förser bättre täthet.
  • Hjulnavlagret monteras enligt kvalitets- och miljökrav som ställs på dem. Hjulnavlagren tillverkas med hjälp av exakt utrustning. Detta ökar deras hållbarhet och minimerar risken för defekter.