Tänd- & förglödningssystem
Stark Professional Line tänd- och glödsystem
Stark Professional Line tänd- och glödsystem

Delarna från Stark Professional Line tänd- och glödsystem är högkvalitativa delar som klarar av att förse motorn med stabil drift och ge dess komponenter lång livslängd. Deras pålitlighet försäkras med vår 3-åriga garanti.

När dessa komponenter tillverkas så använder vi oss av moderna material som är tåliga mot deformation, sprickbildningar, oxidering, höga temperaturer och hög spänning. Detta ökar inte bara komponenternas livslängd utan förbättrar även deras effektivitet. Den särskilda designen hos dem enskilda delarna, exempelvis elektrodernas tjocklek, bidrar till effektivare tändning och minskar bränsleförbrukningen samtidigt som det förhindrar skador på motorns komponenter. Användningen av mycket känsliga sensorer, reläer och styrenheter i tänd- och glödsystemen från Stark Professional Line förser dig med exakt förbränningstidpunkt av bränsleluftblandningen.