Fördelarna med Stark Professional Line sensorer, ventiler och styrenheter till motorn
  • Hög känslighet. Stark Professional Line komponenter tillverkas med högkvalitativa material som använder sig av mycket exakt utrustning och banbrytande teknik. Förbättrad design ger snabbare reaktioner vilket garanterar mätningens exakthet.
  • Motståndskraftiga mot kortslutningar. Hållbara isoleringsmaterial tål nötning och brott bra och skyddar kablarnas interna delar mot externa påverkningar. Högkvalitativ lackbeläggning förhindrar risken mot kortslutningar.
  • Hållbarhet. Komponenternas höljen tål sprickor, höga tryck, smältning, vibrationer och kemikalier. De behåller sin täthet länge och förhindrar smuts, fukt och främmande objekt från att tränga sig in i komponenterna.
  • Korrosionsbeständiga. Metallkomponenterna från Stark Professional Line sensorer, ventiler och elektroniska styrenheter till motorn genomgår specialbehandling. Korrosionsbeständiga beläggningar behåller sin hållbarhet under hela enhetens livslängd.
  • Pålitlighet. Kontakterna i chipen har specialbeläggning och överför de elektriska signalerna under alla omständigheter och oxideras ej och förorenas ej. Kvalitativa resistorer minskar risken för bränder som orsakas av överspänningar.
  • Tål extremt höga temperaturer. Stark Professional Line ventilkomponenter tillverkas med speciallegeringar såsom starka stållegeringar, grått gjutjärn med pärlaktig struktur och högt innehåll av kol och cement. De klarar av extremt höga temperaturer och överför värmen effektivt och försäkrar effektiv motordrift med höga belastningar.