Stark Professional Line bilfilter

Stark Professional Line bilfilter tillverkas med de senaste utvecklingarna och materialen och är högkvalitativa med lång livslängd. De förser pålitlig rengöring för luften, bränslet och oljan så att dessa inte förorenas som då kan slita ut komponenter i motorn och i relaterade system i förtid vilket då gör att du måste byta ut arbetsvätskorna oftare. Vid tillverkningsprocessen så fokuserar vi på att förbättra filtreringens effektivitet samtidigt som vi vill behålla komponenternas höga prestanda.

Stark Professional Line filterelement tillverkas med cellulosa eller textilfibrer som effektivt håller kvar drygt 99 % av föroreningarna som samlas där. Tack vare deras förbättrade design så tål dem deformationer bättre. Den särskilda metoden för hur filtrens lager appliceras leder till bättre arbetsyta och förbättrad prestanda i alla dessa komponenter.